Right to withdrawal from contract

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: VLNAP, a.s.
Sídlo prodávajícího: Nejdek, Karlovarská 1342, 36221
IČ prodávajícího: 00013111
Internetová stránka e-shopu:
Emailová adresa prodávajícího: zp@vlnap.cz
Telefon prodávajícího: 353162339

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)V ……................………… dne …………….........

…...……...............................................……………..
podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)